Здоровье и болезни.
Zdraví a nemoci

 

 

Otázky v sekci ruština online slouží online lektorům jen jako náměty pro vedení konverzace nebo doučování na dané téma. Není nutné, ani žádoucí se držet jejich přesného znění a pořadí, naopak. Každá otázka se dá rozvinout v delší rozhovor dle Vaší potřeby, přání, zájmu a jazykové úrovně.


Что Вы делаете для своего здоровья?
Co děláš pro své zdraví?
Что бы еще хотели делать для своего здоровья и почему не делаете это?
Co bys měl ještě dělat pro své zdraví a proč to neděláš?
Что вы думаете о влиянии следующих факторов на здоровье человека:
Питание, движение, психика, генетика?
Co si myslíš o významu následujících faktorů na zdraví člověka:
Strava, pohyb, psychika, genetika?
4. Назовите болезни, которые Вы знаете, и расскажите, что Вы о них знаете? Какие у них симптомы, как они лечиться, как переносятся, насколько они опасны?
Vyjmenuj nemoci, které znáš a co o nich víš? Jak se projevují, jak se léčí, jak se přenáší, jak jsou nebezpečné?
Какие медицинские специализации Вы знаете, и на что они направлены?
Jaké lékařské specializace znáš a čím se zabývají?
В каких учреждениях можно лечиться ( приемная, поликлиника, больница)
Kde všude se dá léčit (ordinace, poliklinika, nemocnice)?
Перечислите персонал, с которым можно встретиться ( медсестра, врач, главврач, служащий)
Vyjmenuj personál, se kterým se můžeš setkat (sestra, lékař, primář, nemocniční
zřízenec)
С чем Вы можете столкнуться в приемной или больнице? (опишите с помощью кокретных примеров- «я должен договориться с врачом, подождать, пока не придет медсестра»)
Co všechno Tě může čekat v ordinaci nebo v nemocnici (popiš na konkrétních příkladech – „musím se objednat, čekám až přijde sestra atd.“)
Что Вам нравится а что нет в чешском здравоохранении? Можете сравнить с зарубежным?
Co Ti se Ti líbí a co Ti vadí na českém zdravotnictví? Máš srovnání se zahraničím?
Что изменилось в чешском здравоохранении после 1989 года?
Co se změnilo v českém zdravotnictví od roku 1989?
Что бы Вы изменили в нашем здравоохранении и как? Что Вы думаете о том, что пациент должен возместить часть расходов?
Co bys změnil na našem zdravotním systému a jak? Co říkáš spoluúčasti pacienta na hrazení nákladů?
Попробуйте перечислить, за что должно заплатить государство, когда Вы заболеете ангиной.
Zkus vyjmenovat, co všechno musí stát zaplatit, když onemocníš angínou.

  1.  

 

česky english  SpeakOnline > Ruština online > Běžná témata > Zdraví a nemoci

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz