Weather, natural environment                                      
Počasí, životní prostředí

    

                                                          

Otázky v sekci angličtina online slouží online lektorům jen jako náměty pro vedení konverzace nebo doučování na dané téma. Není nutné, ani žádoucí se držet jejich přesného znění a pořadí, naopak. Každá otázka se dá rozvinout v delší rozhovor dle Vaší potřeby, přání, zájmu a jazykové úrovně.

 

How is the weather today?                                                       
Jaké je dnes počasí?
Name all the possible types of weather regarding temperatures, cloudiness, wind and rain.
Vyjmenuj všechny možnosti počasí co se týče teplot, oblačnosti, větru a deště.
In what climate zone does CR lie?
V jaké klimatické zóně leží ČR?
What are the advantages and disadvantages. Compare our climate with the climate of other countries.
Co to má za výhody, nevýhody. Srovnej naše klima s jinými zeměmi.
In what climate would you prefer to live?
V jakém klimatu bys žil nejraději?
How do we affect the natural environment?
Jak působíme na životní prostředí?
How do you specifically affect it?
Jak Ty konkrétně na něj působíš?
How did our landscape and country change in the last century?
Jak se změnila naše krajina a země v posledním století?
What is the green house effect?
Co je to skleníkový efekt?
What is global warming and what is your opinion or disagreement regarding its causes and effects?
Co je globální oteplování a jaký je Tvůj názor na spory o jeho příčiny a důsledky?
What are sources of energy and what are alternative sources of energy?
Jaké jsou zdroje energie a jaké jsou alternativní zdroje energie?
What is your opinion about the individual sources of energy?
Jaký je Tvůj názor na jednotlivé zdroje energie?
Compare their effectiveness, ecological impact, safety.
Srovnej jejich efektivitu, ekologičnost, bezpečnost.
How, according to you, will the climate evolve and how will the attitude of humans evolve towards it?
Jak se bude podle Tebe klima vyvíjet a jak se bude vyvíjet přístup lidstva k němu?
How would you proceed?
Jak bys postupoval Ty?
Can you do something for the natural environment?
Můžeš dělat něco pro životní prostředí?
If so-will you do it?
Pokud ano - uděláš to? 

 

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz