Ukrainian ex-minister gets asylum
Schwarzenberg backs granting despite Ukraine's objections

Bývalý Ukrajinský ministr získal azyl
Schwarzenberg podpořil jeho udělení navzdory ukrajinským protestům

 

Posted: January 19, 2011
By Bill Lehane - Staff Writer

Autor: Bill Lehane
S přispěním: Kláry Jiřičné


Foreign Affairs Minister Karel Schwarzenberg has thrown his weight behind the granting of political asylum to a former Ukrainian minister accused of abusing his powers, despite sharp criticism from his Ukrainian counterparts over the decision.

Ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg podpořil rozhodnutí poskytnout politický azyl bývalému ukrajinskému ministrovi, který je obviněn ze zneužívání pravomocí, a to navzdory tvrdé kritice ze strany Ukrajiny.

The Interior Ministry confirmed to The Prague Post it had "granted international protection to Bohdan Danylyshyn," but spokesman Vladimír Řepka declined to comment on the details of the asylum hearings.

Mluvčí ministerstva vnitra Vladimír Řepka potvrdil týdeníku The Prague Post, že ministerstvo “udělilo Bohdanu Danylyšynovi mezinárodní ochranu”, ale konkrétní důvody pro udělení azyl poskytnout odmítl.

Danylyshyn, a former economy minister, was released from custody Jan. 14 after the Prague State Attorney's Office issued an order for his release.

Bývalý ukrajinský ministr hospodářství Danylyšyn byl propuštěn z vazby minulý týden na příkaz Pražského státního zastupitelství.

The office said it would also express the "inadmissibility of his extradition to Ukraine" following the granting of political asylum, spokeswoman Štépánka Zenklová told journalists.

Podle mluvčí zastupitelství Štepánky Zenklové jeho propuštění také znamená “nepřípustnost jeho vydání na Ukrajinu” vzhledem k udělení azylu.

"I fully respect the asylum proceedings result," Schwarzenberg told the Czech News Agency (ČTK) Jan. 14. "I share the apprehension that the applicant's case would not be handled justly in Ukraine and that his prosecution may be politically motivated."

“Plně respektuji výsledek azylového řízení,” řekl Schwarzenberg pro ČTK. “Sdílím obavu, že v tomto konkrétním případě by se žadateli nedostalo na Ukrajině spravedlivého projednání případu a že stíhání může být politicky motivováno.”

He added he hoped longstanding relations with Ukraine would not be affected by the move.

Dodal, že doufá, že tento krok neovlivní dlouhodobé vztahy s Ukrajinou.

"Our countries are tied through historical relations, cultural and personal," Schwarzenberg said. "Many Czechs found their new home in Ukraine in the past, and many Ukrainians live in the Czech Republic."

"Naše země pojí historické vztahy - kulturní a mezilidské,“ řekl Schwarzenberg. “Mnoho Čechů našlo v minulosti domov na Ukrajině a mnoho Ukrajinců žije zde v České republice.”

Reaction in Ukraine has been sharply divided, with the Ukrainian Foreign Ministry slamming the decision and the political opposition to President Viktor Yanykovych hailing the news as international recognition of their persecution.

Reakce Ukrajiny je rozporuplná. Zatímco ukrajinský ministr odsoudil české rozhodnutí,opozice vedená prezidentem Viktorem Janukovičem přivítala zprávy o mezinárodním povědomí o pronásledování bývalého ministra.

Ukrainian Foreign Ministry spokesman Oleh Voloshyn said he believed the ruling made no sense.

Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Oleh Vološin řekl, že české rozhodnutí nedává žádný smysl. 

Danylyshyn "has never been engaged in politics in his life, so to talk even hypothetically about his political persecution is meaningless. He only started talking about being an alleged political refugee when he was arrested," the spokesman told the Interfax news agency Jan. 14.

Podle něho Danylyšyn “nebyl nikdy v politice, tudíž obvinění z politické perzekuce se jeví jako nesmyslné. Danylyšyn o sobě začal mluvit jako o údajném politickém uprchlíkovi, až když byl zatčen, “ řekl mluvčí mezinárodní tiskové agentuře Interfax.

Speaking to journalists after his release, Danylyshyn expressed thanks to the Czech government for the steps it took in his case, and said that unlike Ukraine, the Czech Republic was a European Union state that respected the principles of freedom and democracy.

Po svém propuštění poděkoval přes novináře Danylyšyn české vládě za její kroky, a podotkl, že Česká republika jako člen EU na rozdíl od Ukrajiny respektuje zásadní principy demokracie a svobody.

The former minister later said he believed the asylum decision was proof that political reprisals are being mounted in Ukraine.

Bývalý ministr dále řekl, že rozhodnutí o udělení azylu je důkazem o politických perzekucích probíhajících na Ukrajině.

"Criminal cases are launched against former officials while criminal cases against those who are now in power are being closed," Danylyshyn told The Kyiv Post Jan. 15.

“Na Ukrajině je snaha trestně stíhat bývalé politiky, zatímco stíhání těch co jsou u moci bývá zastaveno,” řekl Danylyšyn deníku Kyjev Post.

He also told the paper he "would not stop cooperating" with Tymoshenko's Batkivshchyna Party, adding he hoped democracy would eventually triumph in Ukraine.

Dále sdělil, že hodlá “pokračovat ve spolupráci” s Blokem Julie Tymošenkové a dodal, že doufá v triumfální návrat demokracie na Ukrajinu.

Members of the Ukrainian opposition welcomed the Czech decision, including former Prime Minister Yulia Tymoshenko, who is herself being prosecuted in Ukraine along with other members of her former government.

Členové ukrajinské opozice, včetně Julie Tymošenkové, která byla sama dříve trestně stíhána spolu s dalšími bývalými členy vlády, rozhodnutí české vlády přivítali.

Andriy Shkyl, deputy chairman of the Blok opposition parliamentary grouping, told ČTK the decision effectively confirmed that the Czech Republic recognized the existence of political repression against the opposition by the current Yanykovych government.

Místopředseda opozičního parlamentního seskupení Blok Andriy Shkyl řekl ČTK, že rozhodnutí jenom potvrdilo, že Česká republika uznává existenci politických represí vůči opozičním členům Janukovičovy vlády.

Danylyshyn served as Ukraine's economy minister from the end of 2007 until Tymoshenko's government fell in a parliamentary vote of no confidence in March 2010.

Danylyšyn působil ve vládě Tymošenkové jako ministr hospodářství od konce roku 2007 až do pádu vlády vyvolaného hlasováním o nedůvěře na konci března 2010.

He was detained by Czech police Oct. 18 on an international arrest warrant. Before asylum was granted, he unsuccessfully appealed to Prague High Court in November against both his arrest and his extradition.

Českou policií byl zadržen v říjnu na základě mezinárodního zatykače. Před udělením azylu se v listopadu neúspěšně odvolal proti zatčení a vyhoštění k Vrchnímu soudu v Praze.

Danylyshyn has been accused of abusing his ministerial powers to a total cost of 13.9 million hryvnia (31 million Kč). Authorities say he gave preferential treatment to a firm delivering fuel and car lubricants to the state in 2007.

Danylyšyn byl obviněn ze zneužití svých ministerských pravomocí a způsobení škody státu ve výši 13.9 miliónů hřiven (31 miliónů Kč). Podle ukrajinských úřadů v roce 2007 poskytoval výhody firmě, která do země dovážela pohonné hmoty a motorové oleje.

He has also been accused over negotiations on the purchase of fuel for the country's Defense Ministry in 2008 and a single-bid construction tender for a new parking lot at Terminal D of Kyiv's Boryspil Airport. Danylyshyn denies all the allegations.

Další obvinění se týkala jeho vyjednávání o nákupu pohonných hmot pro ministerstvo obrany v roce 2008 a výběrového řízení na nové parkoviště u terminálu D u kyjevského letiště Boryspil, kterého se účastnil pouze jeden uchazeč. Danylyšyn všechna obvinění popírá.

Just nine Ukrainians were granted asylum in the Czech Republic out of 203 applicants in 2009, mostly for humanitarian reasons, ČTK reported, citing the latest available figures.

Podle posledních údajů, které má ČTK k dispozici, Česká republika poskytla azyl v roce 2009 pouze 9 z 203 uchazečů a to většinou humanitárních důvodů. 

 

Read the original version at www.praguepost.com

2010 The Prague Post Limited www.praguepost.com. All rights reserved. Publikováno na základě dohody s The Prague Post. 


 

česky english  SpeakOnline > Angličtina online > News > Ukrainian ex-minister gets asylum

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz