Traveling and vacation

Cestování a dovolená

 

 
Otázky v sekci angličtina online slouží online lektorům jen jako náměty pro vedení konverzace nebo doučování na dané téma. Není nutné, ani žádoucí se držet jejich přesného znění a pořadí, naopak. Každá otázka se dá rozvinout v delší rozhovor dle Vaší potřeby, přání, zájmu a jazykové úrovně.

 

Where and how do you most often travel?
Kam a jak cestuješ nejčastěji?
Where and how do you prefer to travel?
Kam a jak cestuješ nejradši?
What are other ways of traveling?
Jaké jsou další způsoby cestování?
What are their advantages and disadvantages?
Jaké jsou jejich výhody a nevýhody?
Pick mode of traveling and describe how it proceeds.
Vyber si způsob cestování a popiš, jak probíhá?
Exactly – what do you have to do before the journey?
Konkrétně – co musíš před cestou udělat?
Where and how do you find information?
Kde a jak najdeš informace?
How do you order tickets?
Jak objednáš?
How do you pay?
Jak zaplatíš?
What is expected on your journey?
Co Tě čeká na cestě?
Try with your lector to make a reservation of a plane ticket/ticket and cancel it.
Vyzkoušej si u lektora objednávku letenky/lístku a pak ji zase stornuj.
For practice, ask your lector regarding some connections.
Cvičně se zeptej lektora na infomace ohledně nějakého spoje.
Describe to your lector how would you get from him to your home or work.
Popiš lektorovi jak by se dostal od něj k Tobě domů nebo do práce.
Specifically, as you would to a little child.
Konkrétně, jako malému dítěti.
Describe your best and worst travel experience.
Popiš svůj nejlepší a nejhorší zážitek z cestování.
Try with your lector to make a reservation of a plane ticket/ticket and cancel it.
Vyzkoušej si u lektora objednávku letenky/lístku a pak ji zase stornuj.
For practice, ask your lector regarding some connections.
Cvičně se zeptej lektora na infomace ohledně nějakého spoje.
Describe to your lector how would you get from him to your home or work.
Popiš lektorovi jak by se dostal od něj k Tobě domů nebo do práce.
Specifically, as you would to a little child.
Konkrétně, jako malému dítěti.
Describe your best and worst travel experience.
Popiš svůj nejlepší a nejhorší zážitek z cestování.
 

 

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz