Спорт.
Sport

 

 

Otázky v sekci ruština online slouží online lektorům jen jako náměty pro vedení konverzace nebo doučování na dané téma. Není nutné, ani žádoucí se držet jejich přesného znění a pořadí, naopak. Každá otázka se dá rozvinout v delší rozhovor dle Vaší potřeby, přání, zájmu a jazykové úrovně.


Вам нравится заниматься спортом? Пассивно? Активно? Почему нравится? Почему нет?
Máš rád sport? Pasivně? Aktivně? Proč ano? Proč ne?
Какими видами спорта Вы уже занимались, на каком уровне, какими занимаетесь сейчас?
Jaké sporty jsi vyzkoušel, na jaké úrovni, jakým se věnuješ dnes?
Что Вам в них нравилось, а что нет?
Co se Ti na nich líbilo, nelíbilo?
Перечислите традиционные зимние и летние виды спорта.
Vyjmenuj tradiční zimní a letní sporty.
Перечислите новые, современные зимние и летние виды спорта.
Vyjmenuj nové, moderní zimní a letní sporty.
Выберите какой-нибудь вид спорта и опишите, что необходимо для занятий.
Vyber si některý sport a vyjmenuj, co je k jeho provozování potřeba.
На какие виды спорта Вам нравится смотреть?
Které sporty rád sleduješ?
Вы смотрите спорт только по телевизору или вживую? Почему?
Sleduješ sport jen v televizi, nebo ho navštěvuješ i živě? Proč?
Почему некоторые виды спорта приносят много денег, а другие нет? По каким причинам?
Proč jsou některé sporty bohaté a jiné chudé? Co všechno je důvodem?
Как изменился спорт за несколько столетий?
Jak se změnil sport za několik století?
Какую роль играет спорт в истории и политике? Приведите примеры.
Jaký má sport roli v dějinách a politice? Dej příklady.
Опишите положительные и отрицательные стороны спорта.
Приведите примеры. Vyjmenuj pozitivní a negativní stránky sportu. Dej příklady.

 

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz