Sport

 

 

Otázky v sekci francouzština online slouží online lektorům jen jako náměty pro vedení konverzace nebo doučování na dané téma. Není nutné, ani žádoucí se držet jejich přesného znění a pořadí, naopak. Každá otázka se dá rozvinout v delší rozhovor dle Vaší potřeby, přání, zájmu a jazykové úrovně

 

1. Aimez-vous faire du sport? Êtes-vous un sportif actif ou plutôt passif?
Sportujete rádi? Provozujete sport aktivně nebo spíše pasivně?
2. Qu´est-ce que vous faites comme sport? Quelles sortes de sports avez-vous pratiqué et lesquels voudriez-vous essayer?
Jakému sportu se věnujete? Jaké druhy sportů jste provozovali a jaké byste chtěli vyzkoušet?
3. Quel sport préférez-vous? Pourquoi?
Jaký je váš oblíbený sport? Proč?
4. Quels sont les sports d´hiver/d´été? Quels sont les sports qu´on peut pratiquer tout le long de l´année?
Jaké jsou zimní/letní sporty? Jaké sporty se dají provozovat po celý rok?
5. Quels sont les sports les plus populaires en République Tchèque? Et en France?
Jaké sporty jsou nejpopulárnější v České Republice? A jaké ve Francii?
6. Quel équipement avez-vous besoin pour le sport que vous pratiquez? Est-ce qu´il s´agit d´un équipement cher et spécial?
Jaké potřebujete vybavení ke sportu, který děláte? Jedná se o drahé a speciální vybavení?
7. Quelles sortes de sports aimez-vous regarder à la télé? Regardez-vous les matchs de football (de hockey) à la télé ou bien aimez-vous mieux y assister au stade?
Jaké druhy sportů rádi sledujete v televizi? Sledujete fotbal či hokej v televizi nebo raději jdete na stadion?

8. Que faites-vous pour vous maintenir en forme malgré la vie sédentaire qu´on mène aujourd´hui?
Co děláte pro to, abyste se udrželi ve formě i přes sedavý způsob života, který v současnosti vedeme?
9. Comment le sport a évolué au cours des siècles?
Jak se vyvíjel sport v průběhu staletí?
10. Est-ce que le sport du haut niveau a changé au cours des deux derniers siècles? Quels sont les côtés positifs et négatifs?
Změnil se vrcholový sport během posledních dvou století? Jaké jsou jeho kladné a záporné stránky?
11. Quel rôle a joué le sport dans l´histoire et dans la politique?
Jakou roli hrál sport v dějinách a v politice?


Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz