Sports
Sport

           
 

Otázky v sekci angličtina online slouží online lektorům jen jako náměty pro vedení konverzace nebo doučování na dané téma. Není nutné, ani žádoucí se držet jejich přesného znění a pořadí, naopak. Každá otázka se dá rozvinout v delší rozhovor dle Vaší potřeby, přání, zájmu a jazykové úrovně.


Do you like sports?
Máš rád sport?
Passively or actively?
Pasivně? Aktivně?
Why yes? Why no?
Proč ano? Proč ne?
Which types of sports have you tried, on what level, which ones do you dedicate time to today?
Jaké sporty jsi vyzkoušel, na jaké úrovni, jakým se věnuješ dnes?
What did you like about them? What did you not like about them?
Co se Ti na nich líbilo, nelíbilo?
Name traditional winter and summer sports.
Vyjmenuj tradiční zimní a letní sporty.
Name new, modern winter and summer sports.
Vyjmenuj nové, moderní zimní a letní sporty.
Pick some type of sport and name what is needed for practising this sport.
Vyber si některý sport a vyjmenuj, co je k jeho provozování potřeba.
Which sports do you like to watch?
Které sporty rád sleduješ?
Do you watch sports just on TV, or do you even watch it live?
Sleduješ sport jen v televizi, nebo ho navštěvuješ i živě? Why? Proč?
Why are some sports rich and others poor?
Proč jsou některé sporty bohaté a jiné chudé?
What are all the reasons?
Co všechno je důvodem?
How has sport changed during the various centuries?
Jak se změnil sport za několik století?
What role does sport play in history and in politics? Give examples.
Jaký má sport roli v dějinách a politice? Dej příklady.
Name positive and negative sides of sports. Give examples.
Vyjmenuj pozitivní a negativní stránky sportu. Dej příklady.

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz