Школа (университет) и образование.
Škola a vzdělávání

 

 

Otázky v sekci ruština online slouží online lektorům jen jako náměty pro vedení konverzace nebo doučování na dané téma. Není nutné, ani žádoucí se držet jejich přesného znění a pořadí, naopak. Každá otázka se dá rozvinout v delší rozhovor dle Vaší potřeby, přání, zájmu a jazykové úrovně.


Назовите и объясните значение как можно большего количества предметов, относящихся к школе (университету) и образованию (учитель, директор, учительская, аттестат, пенал, доска, экзамен, контрольная работа, предметы итд.)
Vyjmenuj a vysvětli co nejvíce předmětů, souvisejících se školou a vzděláváním (učitel, ředitel, sborovna, vysvědčení, penál, tabule, zkoušení, písemka, předměty atd.)
Какие существуют ступени образования в Чехии (ясли, детский сад, начальная школа первой ступени, начальная школа второй ступени, среднее образование в гимназиях (гимназия, средние профессиональные школы, средние специальные училища ) ВУЗы (университеты), образование, длящееся всю жизнь
Jaké stupně má vzdělávací systém v ČR? (jesle, mateřské školy, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň. ZŠ, střední školy (gymnázia, odborné školy, učiliště), vysoké školy, celoživotní vzdělávání.
Для кого предназначены определенные уровни, и к чему они служат?
Pro koho jednotlivé stupně jsou a k čemu slouží?
Сравните уровни образования у нас и в Великобритании, Германии, США-Вы знаете какие-нибудь различия?
Srovnej stupně vzdělávání u nás a v Británii, Německu, USA – víš o nějakých rozdílech?
Какие изменения в системе образования произошли у нас после 1989 года?
Jaké změny ve vzdělávání u nás nastaly po roce 1989?
Какие изменения происходят сейчас?
Jaké změny se dějí nyní?
Сравните частные и государственные школы?
Srovnej školy soukromé a státní?
Что Вам нравилось в школе?
Co se Ti líbilo na škole?
Что Вам не нравилось в школе?
Co se Ti nelíbilo na škole?
Что бы вы изменили в образовательной системе и как?
Co bys změnil ve školství a jak?
Что Вы думаете о работе учителей? –(трудоемкость по времени, психологические сложности ,риск)сравните с другими профессиями.
Co si myslíš o práci učitelů (časová náročnost, psychická náročnost, ocenění jejich práce, rizika) – srovnej ji s jinými zaměstnáními.
Как Вы представляете себе хорошего учителя? Какими чертами характера и способностями он обладает?
Jak vypadá dobrý učitel? Jaké má vlastnosti a schopnosti?

 

česky english  SpeakOnline > Ruština online > Běžná témata > Škola a vzdělávání

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz