École et enseignement
Škola a vzdělávání

 

 

Otázky v sekci francouzština online slouží online lektorům jen jako náměty pro vedení konverzace nebo doučování na dané téma. Není nutné, ani žádoucí se držet jejich přesného znění a pořadí, naopak. Každá otázka se dá rozvinout v delší rozhovor dle Vaší potřeby, přání, zájmu a jazykové úrovně

 

1. Nomme et explique le plus sujets qui sont liés à l’école et enseignement (professeur, directeur, brevet/diplôme, tableau, exam, test, matériel scolaire, etc.)
1. Vyjmenuj a vysvětli co nejvíce předmětů, souvisejících se školou a vzděláváním (učitel, ředitel, sborovna, vysvědčení, penál, tabule, zkoušení, písemka, předměty atd.)
2. Quels cycles a le système d’enseignement dans la République Tchèque ? (crèche, école maternelle, école élementaire, collège, lycée – technique/professionel, enseignement supérieur – Université, Grande École; formation tout au long de la vie)
2. Jaké stupně má vzdělávací systém v ČR? (jesle, mateřské školy, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň. ZŠ, střední školy (gymnázia, odborné školy, učiliště), vysoké školy, vyšší odborné školy, celoživotní vzdělávání.
3. A qoui serve tels quel cycle/étape et les types des écoles ?
3. Pro koho jednotlivé stupně jsou a k čemu slouží?
4. Compare des étapes d’enseignement chez nous, en France, en Allemagne, en Grande Bretagne, aux États-Unis – connais-tu des différences ?
4. Srovnej stupně vzdělávání u nás a v Británii, Německu, USA – víš o nějakých rozdílech?
5. Quels changements dans l’enseignement se sont deroulés chez nous après l’année 1989 ?
5. Jaké změny ve vzdělávání u nás nastaly po roce 1989?
6. Quels changements se passent aujourd’hui ?
6. Jaké změny se dějí nyní?
7. Compare des écoles publiques et privés.
7. Srovnej školy soukromé a státní?
8. Qu’est-ce que tu as aimé à l’école ?
8. Co se Ti líbilo na škole?
9. Qu’est-ce que tu n’as pas aimé à l’école ?
9. Co se Ti nelíbilo na škole?
10. Qu’est-ce que tu changerais sur l’enseigenement ? et comment ?
10. Co bys změnil ve školství a jak?
11. Qu’est-ce que tu penses du travail des enseignants ?(exigence de temps, exigence de psychique, appréciation de leur travail, risques) – compare avec d’autres professions.
11. Co si myslíš o práci učitelů (časová náročnost, psychická náročnost, ocenění jejich práce, rizika) – srovnej ji s jinými zaměstnáními.
12. Comment il a l’air un bon enseignant ? Quelles qualités et habiletés il possède ?
12. Jak vypadá dobrý učitel? Jaké má vlastnosti a schopnosti?
 

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz