Shopping
Nakupování


 

 

Otázky v sekci angličtina online slouží online lektorům jen jako náměty pro vedení konverzace nebo doučování na dané téma. Není nutné, ani žádoucí se držet jejich přesného znění a pořadí, naopak. Každá otázka se dá rozvinout v delší rozhovor dle Vaší potřeby, přání, zájmu a jazykové úrovně.


Name different types of stores that you find in the market.
Vyjmenuj různé druhy obchodů, které jsou na trhu.
Describe their function, goods, advantages and disadvantages. Analyze, be specific.
Popiš jejich funkci, zboží, výhody a nevýhody. Rozveď a konkretizuj.
How or where do you shop? Why so?
Jak nebo kde nakupuješ Ty? Proč zrovna tak?
What are the payment options now?
Jaké jsou dnes platební možnosti?
How has the shopping changed since 1989?
Jak se změnilo nakupování od roku 1989?
In what lies the success of chain stores?
V čem spočívá úspěch obchodních řetězců?
Why do the majority of small business with groceries belong to the Vietnamese community today, since Czech merchants are not capable to compete with chain businesses?
Proč dnes patří většina menších obchůdků s potravinami vietnamcům, když čeští obchodníci nedokáží řetězcům konkurovat?
Do you think that advertisement affects you?
Myslíš si že na Tebe působí reklama?
Give an example how you buy goods- specific trademarks.
Dej příklady toho, jaké zboží nakupuješ – konkrétní značky.
Why these exact brand names?
Proč právě Tyto značky :).
And now again, do you think that advertisement does not affect you?
A teď znovu. Myslíš si, že na Tebe nepůsobí reklama?
Think of all the places where there is advertisement around you.
Zamysli se kde všude kolem Tebe je reklama.
Give examples.
Dej příklady.
Play a dialogue between a customer and seller while shopping, returning goods. Change your roles.
Sehrajte dialog zákazníka a prodavače při nákupu, při reklamaci. Vyměňte si role.

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz