Семья
Rodina

 

 

Otázky v sekci ruština online slouží online lektorům jen jako náměty pro vedení konverzace nebo doučování na dané téma. Není nutné, ani žádoucí se držet jejich přesného znění a pořadí, naopak. Každá otázka se dá rozvinout v delší rozhovor dle Vaší potřeby, přání, zájmu a jazykové úrovně.


Сколько человек в Вашей семье (из скольки членов состоит Ваша семья)?
Kolik členů má Tvá rodina?
Кто относится к членам семьи? Назовите их (бабушка. двоюродная сестра, двоюродный брат, шурин, зять, невестка, свекор итд.)
Kdo patří do širší rodiny? Vyjmenuj je (babičky, sestřenice,bratranci, švagr, zeť, snacha, tchán atd.)
Каковы проблемы современных семей?
Jaké jsou problémy současných rodin?
Какое влияние оказывают родители на ребенка? Является ли влияние родителей более сильным, чем влияние со стороны окружения? Друзей? СМИ (средств массовой информации)?
Jaký vliv mají rodiče na dítě? Je jejich vliv větší než vliv okolí? Kamarádů? Médií?
Играет ли воспитание более важную роль, чем наследственность? Приведите примеры из жизни (окружения).
Je důležitější výchova, nebo genetika? Dej příklady ze svého okolí.
Могут ли родители применять телесные наказания?
Je v pořádku používání tělesných trestů rodiči?
Каким образом в Вашей семье разделяются роли на мужские и женские? Сравните это разделение по поколениям? Изменилось ли что-то?
Jak jsou u Vás rozděleny mužské a ženské role? Srovnej je v generacích. Změnily se?
Изменились ли роли мужчин и женщин в обществе?
Změnily se role můžů a žen ve společnosti?
Какова функция семьи? Как изменилась функция семьи по сравнению с прошлым? Почему? Это изменение в лучшую сторону?
Jaká je funkce rodiny? Jak se změnila funkce rodiny oproti minulosti? Proč? Je to dobré?
Почему люди стали разводятся чаще чем раньше?
Proč se lidé rozvádějí více než dříve?
Как бы могла выглядеть идеальная семья? И вообще, может ли семья быть идеальной? Существовует ли лучшая модель?
Jak by vypadala ideální rodina? Je rodina vůbec ideální? Byl by lepší jiný model?
Что Вы думаете о однополом браке?
Co říkáš registrovanému partnerství?
Разумно ли позволять партнерам, состоящим в однополом браке, усыновлять детей?
Bylo by správné nechat registrované partnery adoptovat děti?

 

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz