Zázračná gorilka

Sedmiletá Moja odjíždí z Prahy do Španělska

 

Prodigal gorilla

7-year-old Moja leaves Prague for Spain

 

Praha ztratí jednu ze svých nejoblíbenějších dcer kvůli imigraci, tentokrát se ale nejedná o klasický případ odlivu mozků, protože migrantka je z druhu opic.

 

Prague is set to lose one of its favorite daughters this month to immigration, but this is not just another case of brain drain, as the traveler in question is of the simian variety.

 

Na počátku října bude Moja, sedmiletá samice gorily narozená v pražské zoo, poslána do španělské rezervace Park Cabarceno, kde se má spářit s pětadvacetiletou africkou gorilou jménem Niky. Jejich případní potomci by mohli pomoci zachovat ohrožený živočišný druh. Mnoho Pražanů však cítí smutek nad jejím odchodem, jelikož Moja byla jednou z hlavních atrakcí pražské zoo již od svého narození a inspirací pro reality show přímo z pavilonu goril s názvem “Odhaleno.” Ovšem svou největší životní výzvu Moja podstoupí nyní.

 

Moja, a 7-year-old female gorilla who was born at Prague Zoo, will be shipped to Spain in early October. Her destination is Park Cabarceno, a wildlife preserve where Moja is tipped to mate with Niky, a 25-year-old male gorilla from Africa, and hopefully bear children to help her endangered species to thrive. But many Prague residents are sorry to see her go, as Moja has been one of the prime attractions at Prague Zoo since her birth and the inspiration behind a streaming reality show from the gorilla house, The Revealed. But now Moja is off to her biggest challenge yet.

 

Jana Ptačinská Jirátová, která pracuje v zoo a byla u Moji od jejího narození až po dospělost říká, že Moje byla podávána antikoncepce, aby ji otec neoplodnil. “Doufáme, že Moja tam bude mít minimálně stejně dobrý domov jako tady, a že se Nicky stane jejím partnerem a otcem jejích dětí. Teď mám před sebou výzvu, aby založila svoji vlastní rodinu.“

 

Jana Ptačinská Jirátová, who works at the zoo and saw Moja through birth to maturity, says that the gorilla has been on contraceptives in Prague so she won’t become pregnant by her father.

“We all hope that Moja will have at least as good a home there as she had here and that Nicky will become her partner and the father of her babies. She has the challenge in front of her to found her own family,” she says.

 

Ale ne všichni jsou šťastní, že Moja odjíždí, ačkoli je to z dobrého důvodu. V posledních týdnech bylo v zoo plno, protože všichni návštěvníci chtěli využít poslední šanci vidět milovanou gorilu, která se stala symbolem zoo a jejíž fotka zdobila spoustu billboardů, cedulí a triček. Návštěvníci zoo mohou sledovat videa ze života Moji a dokonce ji mohou napsat i dopis na rozloučenou. Moja si jej sice nebude moci přečíst, ale není žádným nováčkem co se týče psaní, protože se už stala hlavní postavou knihy Gorilí pohádky z pera ředitele zoo Miroslava Bobka a Terezy Šefrnové.

 

But not everyone is happy to see Moja leave Prague, despite the fact it is for a good cause. There has been a rush to the zoo in recent weeks, as visitors crowd in for their last chance to see the beloved gorilla, who has become a symbol for the zoo, with her face adorning dozens of billboards, signs and T-shirts. Visitors to the zoo are offered the chance to watch videos of Moja’s life and even to write her a letter for farewell. Moja may not be able to read them, but she’s no stranger to writing, since she became the protagonist of Gorilla Fairy Tales, a book by zoo President Miroslav Bobek and Tereza Sefrnova.

 

Jana Ptačinská Jirátová a pár kolegů ze zoo vycestovalo do Afriky v rámci charitativní akce, aby distribuovali knihy a učili lidi o Moje, kterou považují za “radost všech zaměstnanců zoo.”

 

As part of a charity mission, Jirátová and other representatives of the zoo traveled to Africa to distribute the books and teach people about Moja, who she calls “the joy of all the employees at the zoo.”

 

“Pořád jsem četla a vyprávěla příběhy o tom, jak si hraje s ostatními v pavilonu. Díky Moje spolu celá gorilí rodina vycházela tak dobře,” říká Jirátová.

 

“I was always reading and telling stories about how [Moja] plays with the others in the pavilion. She is the reason the family gets along so well,” she says.

 

Moja začala být populární hned poté, co se před sedmi lety narodila jako první gorila narozená v ČR. Když začala bláznivá honička o to, kdo uvidí rozkošnou novorozenou gorilu jako první, byl to i počátek nové éry, která změnila celou zoo - gorilám se podařilo přitáhnout nejvíce návštěvníku z celé země i z ciziny. Když byl Moje jeden rok, tak si Bobek uvědomil, že by mohl každodenní život goril převést do formy trochu jiné reality show.

 

Moja’s popularity began immediately upon her birth seven years ago, when she became the first gorilla born in the Czech Republic. What began as a mad rush to the zoo to see the cute newborn gorilla ushered in an era of change at the zoo, when the gorillas became by far the biggest draw for visitors from around the country and beyond. When Moja was a year old, Bobek realized that the daily life of the gorillas could inspire a different type of reality show.

 

Odhalení byla 24hodinová show, vysílaná sedm dní v týdnu díky kamerám instalovaným v gorilím pavilonu. Nestala se sice novým Big Brotherem, ale podle Jirátové záznam umožnil divákům sledovat pozorovat různost povah jednotlivých goril.

 

The Revealed was a 24 hours a day, seven days a week streaming feed from cameras set up in the gorilla house. While it didn’t exactly become the next Big Brother, the footage allowed viewers to see the differing personalities among the gorillas, Jirátová says.

 

“Moja byla jako princezna rodiny. Dlouho byla rozmazlovaným dítětem a byla centrem pozornosti každého, jak návštěvníků pavilonu tak ošetřovatelů, protože byla sebevědomá,” říká Jirátová. “Později, když se narodili sourozenci, tak se ukázalo, že uměla být i dokonalou sestrou, která se o ně starala. Když ale přišla loni samice Bikira, ukázalo se, že umí být i žárlivá a vyvolávat spory ve skupině goril.”

Největší životní výzva teď Moju čeká v podobě přeesunu do Španělska, ale její největší fanoušci zůstávají v Praze.

 

Moja is like the princess of the family. For a long time, she was a spoiled baby because she was in the center of interest of everyone: the gorillas in the pavilion, the keepers and the visitors. Because of that fact she is very self-confident,” she says. “Later on, when her siblings were born, she showed us that she could be a perfect sister, taking care of them. On the other hand, when female Bikira came last year, she showed us that she could be jealous and also that she could be the one who makes arguments in the group.”

Just as surely as Moja’s biggest challenges lie ahead of her in Spain, her biggest fans lie behind her in Prague.

 

 

 

 

 


 Read the original version at www.praguepost.com

2010 The Prague Post Limited www.praguepost.com. All rights reserved. Publikováno na základě dohody s The Prague Post. 


 

 

 

česky english  SpeakOnline > Angličtina online > News > Prodigal gorilla Moya leaves Prague

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz