Природа
Příroda
 

 

Otázky v sekci ruština online slouží online lektorům jen jako náměty pro vedení konverzace nebo doučování na dané téma. Není nutné, ani žádoucí se držet jejich přesného znění a pořadí, naopak. Každá otázka se dá rozvinout v delší rozhovor dle Vaší potřeby, přání, zájmu a jazykové úrovně.


Когда Вы в последний раз были на природе?
Kdy jsi byl naposledy v přírodě?
Что для Вас является природой? Хватит ли Вам палисадника (садика) перед домом? Или Вы должны идти в лес, в горы?
Co je podle Tebe příroda? Stačí Ti zahrádka před domem? Park na konci města? Nebo musíš do lesa, na hory?
Как часто Вы оказываетесь на природе? Где Вам нравится больше всего? Возле воды, в горах, лесу итд.?
Jak často se do přírody dostaneš? Kde to máš nejradši? Voda, hory, les atd?
Вы знаете природу? Сможете назвать разновидности деревьев? Птиц? Зверей? Перечислите их и опишите, или расскажите, что Вы о них знаете.
Znáš přírodu? Umíš pojmenovat stromy? Ptáky? Zvířata? Jmenuj je a popisuj je, nebo říkej, co o nich víš.
Вам нравятся животные? Какие? Почему? У Вас есть какое-нибудь домашнее животное? Расскажите о нем.
Máš rád zvířata? Jaká? Proč? Máš nějaké domácí zvíře? Povídej o něm.
Как изменяется отношение людей к природе и животным? Видите ли Вы различия в отношении к природе у людей из города и деревни?
Jak se mění přístup lidí k přírodě a zvířatům? Vidíš rozdíl v přístupu k přírodě u lidí ve městě a na vesnici?
Следите ли Вы за проблемами Шумавского национального парка? Каково Ваше мнение о споре между экологами и лесниками?
Sleduješ současný problém Šumavského národního parku?. Jaký je Tvůj názor na spor ekologů a lesníků?
Как Вы смотрите на значение экологических движений и экологической деятельности на практике? Приведите примеры.
Jak vnímáš celkově roli ekologických hnutí a ekologických aktivit v praxi? Dej příklady.
Почему именно в Чехии так распространен дачный отдых. Знаете ли о чем-нибудь подобном в мире?
Proč je zrovna v ČR v tak velké oblibě chalupaření a chataření? Víš o něčem obdobném ve světě?
Являетесь ли Вы сторонником охоты, скаутского движения, занятий и отдыха на воде, или любой другой деятельности на открытом воздухе?
Jsi vyznavačem myslivosti, skautingu, vodáctví, nebo jiné činnosti venku?
Говорит ли Вам что-нибудь современный тренд- outdoor?
Co Ti říká moderní trend – outdoor?

 

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz