Entretien d’embauche
Pracovní pohovor

 

 

Otázky v sekci francouzština online slouží online lektorům jen jako náměty pro vedení konverzace nebo doučování na dané téma. Není nutné, ani žádoucí se držet jejich přesného znění a pořadí, naopak. Každá otázka se dá rozvinout v delší rozhovor dle Vaší potřeby, přání, zájmu a jazykové úrovně.

 

Etes-vous capable de faire ce travail ?
Jste schopný dělat tuhle práci?


1. Dites moi de votre travail actuel.
    Řekněte mi o své současné práci
2. Quels sont vos tâches et vos responsabilités ? 
    Jaké jsou Vaše úkoly, za co jste zodpovědný? 
3. Pourqoui cherchez-vous un nouveau travail ?
    Proč hledáte nové zaměstnání?
4. Pourqoui avez-vous quitté votre dernier poste ?
    Proč jste opustil poslední zaměstnání?
5. Pourqoui changez-vous le travail aussi souvent ?
    Proč tak často střídáte zaměstnání?
6. Quels sont vos points forts ?
    Co jsou Vaše silné stránky?
7. Quels sont vos points faibles ?
    Co jsou Vaše slabé stránky?
8. Quelle réussite dans votre actuel (dernier) travail éstimez-vous comme la plus grande ?
     Co považujete za největší úspěch ve své současné (minulé) práci?
9. Qu’est-ce que vous avez fait pour économiser de l’argent pour votre société ?
     Co jste udělal pro to, abyste ušetřil peníze své firmě?
10. Quelles décisions vous faites couramment ?
     Jaká rozhodnutí běžně děláte?
11. Quelle était votre décision le plus difficile que vous avez dû faire ?
     Co bylo nejtěžší rozhodnutí, jaké jste kdy musel udělat?
12. Quelle réussite dans votre carrière éstimez-vous comme la plus grande ?

     Co považujete za největší úspěch ve své kariéře?

 

Vous allez aimer votre travail ?
Budete mít svou práci rád?


1.Quels sont vos buts dans votre carrière ?
    Jaké máte cíle ve své kariéře?
2. Où vous vous voyez dans cinq années ?
    Kde se vidíte za pět let?
3. Pourqoui vous êtes le meilleur candidat pour ce poste ?
    Proč jste tím nejlepším člověkem pro tuhle práci?
4. Qu’est-ce que vous savez de notre société ?
    Co víte o naší firmě?
5. Avez-vous des questions ?
    Máte nějaké otázky?


Allons-nous supporter à travailler avec vous ?
Vydržíme s Vámi pracovat?

 

1. Direz nous quelque chose de vous.
    Řekněte nám o sobě.
2. Etes-vous compétitif ?
    Jste soutěživý/á?
3. Aimez-vous travailler seul ou en équipe ?
    Pracujete radši sám, nebo v týmu?
4. Pensez-vous d’être le chef de file ?
    Považujete se za vůdčí osobnost?
5. Avez-vous eu de problème avec votre supérieur ? Avec votre collègue ? Comment vous avez le résolu ?
    Měl jste někdy problém se svým nadřízeným?S Vaším kolegou? Jak jste to vyřešili?
6. Quelle rémunération vous attendez ?
    Jaký plat očekáváte?


česky english  SpeakOnline > Francouzština online > Pracovní pohovor

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz