Nearly 200 hurt on New Year's

Téměř 200 zraněných na Silvestra

Prague hospitals see a 20 percent rise in injuries over last year

Pražské nemocnice zaznamenaly 20% nárůst zraněných za poslední rok

 

January 6, 2011
By Bill Lehane 

                                                                                          Walter NovakAlmost 200 people were injured in just six hours during Prague's New Year's celebrations, with rescuers reporting a 20 percent rise in emergency work compared with Dec. 31, 2009.

Při oslavách příchodu Nového roku bylo v Praze zraněno téměř 200 lidí během pouhých šesti hodin. Podle zpráv záchranářů se počet zásahů zvedl o 20% ve srovnání se Silvestrem v roce 2009.

There were 171 people hospitalized during the festivities, with another 19 treated at mobile sites on Wenceslas and Old Town squares, the Prague Emergency Medical Service (ZZSHMP) told The Prague Post.

Během oslav bylo hospitalizováno celkem 171 osob a dalších 19 bylo ošetřeno ambulantně v mobilních stanovištích na Václavském a Staroměstském náměstí, řekla mluvčí Pražské zdravotní záchranné služby týdeníku The Prague Post.

Emergency services in the capital responded to 283 calls between 10 p.m. and 4 a.m.

Dispečerky záchranného střediska v hlavním městě převzali 283 tísňových volání mezi 22h a 4h ranní."During these six hours, the number of treated patients was comparable with a usual 24 hours of a normal day," ZZSHMP spokeswoman Jiřina Ernestová said.

„Během zmíněných šesti hodin bylo ošetřeno množství pacientů srovnatelné s počtem ošetřených za 24hodin běžného dne,” řekla Jiřina Ernestová, mluvčí Zdravotnické záchranné služby hl.m.Prahy.

The emergency service said none of the injuries was life-threatening, although five people were seriously injured handling fireworks.

Podle záchranářů žádné zranění nezpůsobilo ohrožení života, ale pět z nich mělo vážnější charakter v důsledku zacházení s pyrotechnikou.

"As usual, the main cause injury was alcohol, with dozens of light head and leg injuries after falls, loss of consciousness due to drunkenness, nausea and cuts from scrap glass," Ernestová said.

„Tradičně byl převažující příčinou zranění alkohol, a následné desítky lehčích úrazů hlavy a končetin v důsledku pádů, opilosti s poruchami vědomí, nevolnosti a řezné rány od střepů, “ řekla Ernestová.

Police and rescuers also dealt with several intoxicated minors. The most serious case was in Liberec in north Bohemia, where a 14-year-old boy ended up at an emergency unit, the Czech News Agency (ČTK) reported.

Policie a záchranáři museli opakovaně zasahovat v případě opilosti nezletilých.
Podle ČTK došlo k nejzávažnějšímu případu v Liberci v severních Čechách, kde čtrnáctiletý chlapec skončil na jednotce intenzivní péče.

 

Police also were called to deal with a number of fights in public spaces and in restaurants.

Policie musela také řešit řadu rvaček v restauracích a veřejných prostorech.

A fire at a marketplace in Chodov, west Bohemia, caused more than 300,000 Kč ($15,682) worth of damage, destroying several vendors' stands operated by Vietnamese traders. It is thought the fire could have been started by fireworks, which are set off close to the marketplace every New Year's Eve.

Požár na trhu v Chodově v západních Čechách způsobil škody v objemu 300 000Kč (15 682 dolarů), který zničil stánky Vietnamských trhovců. Předpokládá se, že požár mohl být způsoben ohňostroji, které se při každoročních novoročních oslavách odpalují v blízkosti trhu.

Prague's official New Year's Day fireworks display was not staged this year after it was canceled by Prague City Hall during the summer due to budget constraints.

V Praze se letos oficiální novoroční ohňostroj nekonal v důsledku škrtů, o kterých magistrát rozhodl už v létě.

Eleven deaths were reported around the country in the 24-hour period between midday Dec. 31 and Jan. 1. Investigations are ongoing, but it is thought some of the deaths were related to the seasonal festivities.

Na území celé republiky došlo celkem k 11 úmrtím od Silvestrovského do novoročního poledne.

Three people died in two domestic fires, including an elderly couple in a flat in Drahanovice, north Moravia, and a 77-year-old man in a flat in Blučina in the Brno area. Both blazes are under investigation.

Tři lidé umřeli při domácích požárech: starý pár ve svém bytě v Drahanovicích na severní Moravě, a sedmasedmdesátiletý muž ve svém bytě v Blučině nedaleko Brna. Oba požáry jsou nadále vyšetřovány.

A 39-year-old woman was found dead in a restaurant in Želetava in Vysočina around 3 a.m. Jan. 1. The cause of her death is not yet known, but it is thought she consumed large amounts of alcohol, ČTK reported Jan. 1.

Podle informací ČTK byla kolem třetí hodiny ranní na Nový rok nalezena mrtvá žena ve věku 39 let v restauraci v Želetavě na Vysočine. Příčina její smrti je doposud neznámá, ale předpokládá se, že to bylo v důsledku nadměrné konzumace alkoholu.

Four people died as a result of separate falls. A young man died in the hospital from injuries he sustained in a fall from a balcony in Brno, and a 37-year-old climber fell 60 meters to his death in the Český ráj nature reserve in north Bohemia. A 47-year-old man died in another fall in Rantířov, in the Vysočina region, and an 83-year-old man is thought to have slipped before falling into a brook in Oskava in east Moravia on the evening of Dec. 31.

Čtyři lidé umřeli v důsledků několika pádů. Mladý muž umřel v nemocnici na následky pádu z balkónu svého bytu v Brně, dále sedmatřicetiletý horolezec umřel v turistickém regionu Český ráj v severních Čechách na následky pádu z výšky 60 metrů. Sedmačtyřicetiletý muž umřel na následky pádu v Rantířově na Vysočině, a třiaosmdesátiletý muž nejspíš umřel v důsledku pádu do potoka v Oskavě na severní Moravě k večeru 31. prosince.

Three people died and another three people were injured in two road accidents during the same period.

Tři lidé umřeli a další tři byli zraněni při dvou autonehodách ve stejné době.

A young male driver was killed when his vehicle struck a concrete barrier at Střílky in south Moravia.

Mladý řidič byl zabit, když jeho vůz narazil do betonového svodidla ve Střílkách na jižní Moravě.

Two people died and three others were injured in a two-car crash earlier Dec. 31 on an icy road in Cerekvice nad Loučnou in east Bohemia.

Dva lidé a další tři byli zraněni na Silvestra při vzájemné srážce dvou aut na zledovatělé silnici u Cerekvice nad Loučnou ve východních Čechách.

 

- Klára Jiřičná contributed to this report.

- S přispěním Kláry Jiřičné

 

Read the original version at www.praguepost.com

2010 The Prague Post Limited www.praguepost.com. All rights reserved. Publikováno na základě dohody s The Prague Post. 


 

česky english  SpeakOnline > Angličtina online > News > Nearly 200 hurt on New Yearś

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz