Закупка.
Nakupování

 

 

Otázky v sekci ruština online slouží online lektorům jen jako náměty pro vedení konverzace nebo doučování na dané téma. Není nutné, ani žádoucí se držet jejich přesného znění a pořadí, naopak. Každá otázka se dá rozvinout v delší rozhovor dle Vaší potřeby, přání, zájmu a jazykové úrovně.

1. Перечислите типы торговых магазинов. Опишите их функции, товары, плюсы и минусы. опишите подробнее и конкретизируйте
Vyjmenuj různé druhy obchodů, které jsou na trhu. Popiš jejich funkci, zboží, výhody a nevýhody. Rozveď a konkretizuj.
2.Как и где Вы делаете покупки? Почему именно так?
Jak nebo kde nakupuješ Ty? Proč zrovna tak?
3. Какие возможности оплаты существуют сегодня?
Jaké jsou dnes platební možnosti?
4.Какие изменения произошли в процессе закупки после 1989 года?
Jak se změnilo nakupování od roku 1989?
5.В чем заключается успех торговой сети (сети магазинов)?
V čem spočívá úspěch obchodních řetězců?
6. Почему в настоящее время большая часть маленьких продовольственных магазинов принадлежит вьетнамцам, в то время как чешские торговцы не в состоянии с ними конкурировать?
Proč dnes patří většina menších obchůdků s potravinami vietnamcům, když čeští obchodníci nedokáží řetězcům konkurovat?
1. Считаете ли Вы, что реклама влияет на Вас? Приведите примеры того, какие товары Вы покупаете- конкретно, каких марок. Почему именно эти марки? А теперь еще раз. Считаете ли Вы, что реклама не влияет на Вас?
Myslíš si že na Tebe působí reklama? Dej příklady toho, jaké zboží nakupuješ – konkrétní značky. Proč právě Tyto značky. A teď znovu. Myslíš si, že na Tebe nepůsobí reklama? 
9. Задумайтесь о том, где везде вокруг вас есть реклама. Приведите примеры.
Zamysli se kde všude kolem Tebe je reklama. Dej příklady.
10. Разыграйте диалог между покупателем и продавцом в процессе закупки, рекламации. Поменяйтесь ролями.
Sehrajte dialog zákazníka a prodavače při nákupu, při reklamaci, vyměňte si role.

 

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz