Nakupování
Achats

 

 

Otázky v sekci francouzština online slouží online lektorům jen jako náměty pro vedení konverzace nebo doučování na dané téma. Není nutné, ani žádoucí se držet jejich přesného znění a pořadí, naopak. Každá otázka se dá rozvinout v delší rozhovor dle Vaší potřeby, přání, zájmu a jazykové úrovně

 

1. Qu´est-ce que vous achetez regulièrement? Quels magasins y-a-t-il à proximité de chez vous? Qu´est-ce qu´on y vend? Y a-t-il un supermarché dans votre ville /quartier? Y a-t-il un marché dans votre ville?
Co pravidelně kupujete? Jaké obchody jsou v blízkosti vašeho bydliště? Co se v nich prodává? Je ve vašem městě/ čtvrti supermarket? Pořádá se ve vašem městě trh?
2. Quels moyens de paiement peut-on utiliser aujourd´hui (en liquide, par carte bancaire, par chèque)?
Jakými způsoby můžeme v současnosti platit (hotově, kreditní kartou, šekem)?
3. Comment les magasins et les marchandises ont changé dès l´an 1989.
Jak se změnily obchody a zboží od roku 1989?
4. Pourquoi les chaînes commerciales ont un grand succès sur le marché?
Proč mají obchodní řetězce tak velký úspěch na trhu?
5. Y a-t-il des petits magasins qui arrivent à concurrencer les grandes chaînes commerciales?
Existují malé obchody, které dokážou konkurovat velkým obchodním řetězcům?
6. Êtes-vous influencés par la publicité? Achetez-vous des articles qui sont présentés par la pub? Achetez-vous des articles de marque? Où peut-on voir de la pub (par ex. en ville, dans le transport, dans les médias etc.)?
Působí na vás reklama? Kupujete si výrobky, které jsou v reklamě prezentovány? Kupujete si značkové zboží? Kde se můžeme s reklamou setkat (ve městě, v dopravních prostředcích, v médiích)?
7. Jouez un dialoque dans un magasin: un client et un vendeur. Achat, prix, paiement, réclamation d´un article etc.
Sehrajte rozhovor v obchodě: zákazník a prodavač. Nákup, cena, placení, reklamace zboží atd.

 


 

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz