Ma journée ordinaire – études, travail, loisirs
Můj běžný den - studium práce, volný čas

 

Otázky v sekci francouzština online slouží online lektorům jen jako náměty pro vedení konverzace nebo doučování na dané téma. Není nutné, ani žádoucí se držet jejich přesného znění a pořadí, naopak. Každá otázka se dá rozvinout v delší rozhovor dle Vaší potřeby, přání, zájmu a jazykové úrovně

 

 

1. Comment se déroule votre journée? A quelle heure vous levez-vous, prenez-vous votre petit déjeuner, quittez-vous la maison, déjeunez-vous, rentrez-vous chez vous etc.? Décrivez des tâches quotidiennes que vous faites avant partir au travail/ à l´école ( s´habiller, se laver, faire le lit, préparer du petit déjeuner etc.).

Jak vypadá váš den? V kolik hodin vstáváte, snídáte, odcházíte z domu, obědváte, vracíte se domů atd.? Popište každodenní úkony, které děláte předtím, než odejdete do práce/ do školy (oblékání, mytí, stlaní postele, příprava snídaně atd.).

2. Comment se passe votre journée au travail/ à l´école? Jusqu´à quelle heure avez-vous des cours? À partir de quelle heure êtes-vous libre?

Jak vypadá váš den v práci/ ve škole? Do kdy máte školu (přednášky)? Od kdy máte volno?

3. Quel est votre programme le lundi, le mardi etc. ? Quel jour de la semaine préférez-vous?

Jaký máte program v pondělí, v úterý atd.? Jaký den v týdnu máte nejraději?

4. Avez-vous beaucoup de travail pendant la semaine? Combien de temps passez-vous à étudier, à travailler, à vous amusez?

Máte během týdne hodně práce? Kolik času trávíte studiem, prací, zábavou?

5. Quels sont vos loisirs? Qu´est-ce que vous aimez faire (du sport, lire, écouter la musique, rencontrer des amis, aller au cinéma, au théâtre, se promener etc.)?

Jak trávíte svůj volný čas? Co rádi děláte (sportujete, čtete, posloucháte hudbu, jste s přáteli, jdete do kina, divadla, procházíte se atd.)?

6. Est-ce que vous aimez votre journée ordinaire ou préferez-vous la passer autrement?

Máte rádi váš běžný den nebo byste ho raději trávili jinak?

7. La journée idéale selon vous.

Váš ideální den.

8. Que font vos amis pendant leurs loisirs? Que pensez-vous de leurs activités?

Co dělají ve svém volném čase vaši přátelé? Jaký máte na jejich aktivity názor?

9. Croyez-vous que les gens qui vivent en ville passent-ils leurs journées ordinaires différement que les gens habitant à la campagne?

Myslíte si, že lidé žijící ve městě tráví svůj běžný den odlišným způsobem než lidé na venkově? 

 

10. Décrivez l´évolution des loisirs au cours des cent dernières années. Qu´est-ce qui a changé? Comment les gens se divertissaient-ils avant? A-t-on plus de temps pour les loisirs qu´auparavant?

Popište, jak se vyvíjelo trávení volného času v posledních sto letech. Co se změnilo? Jak se lidé bavili v minulosti? Máme na naše koníčky více času než dříve?

11. Comparez la journée quotidienne entre différents pays que vous connaissez. Donnez aussi votre idée sur la manière de se divertir suivant les différentes classes sociales?

Porovnejte běžný den v různých zemích, které znáte. Jakým způsobem se lidé baví ve svém volném čase v různých společenských vrstvách?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz