Мода и одежда
Móda a oblečení

 

Otázky v sekci ruština online slouží online lektorům jen jako náměty pro vedení konverzace nebo doučování na dané téma. Není nutné, ani žádoucí se držet jejich přesného znění a pořadí, naopak. Každá otázka se dá rozvinout v delší rozhovor dle Vaší potřeby, přání, zájmu a jazykové úrovně.

 

Во что Вы одеты в данный момент? Это современно?
Co máš právě na sobě? Je to moderní?
Одеваетесь ли Вы современно? Живете ли Вы современно? Что относится к моде? Приводите примеры.
Oblékáš se moderně? Žiješ moderně? Co všechno podléhá módě? Dávej příklady.
Приведите примеры модных трендов и волн в истории. Конкретные примеры? Попробуйте рассмотреть поколение по поколении.Что носили, прически, музыка, машины итд.
Dej příklady módních trendů a vln v historii. Konkrétní příklady? Vracej se v historii po generacích. Co se nosilo, účesy, hudba, auta atd.
Где и как рождаются новые модные волны?
Kde a jak se rodí nové módní vlny?
Замечали ли Вы, как развивались новые тренды? Как с течением времени изменяется отношение большинства к тому, что было изначально воспринято как выходка (эксцентричность) или даже опасное отклонение? Что такие изменения могут сказать о мышлении людей?
Všiml sis, jak se nová módní vlna vyvíjí? Jak se časem mění přístup většiny k tomu, co bylo zpočátku vnímáno jako výstřelek, nebo dokonce nebezpečná úchylka? Co tyhle změny napovídají o lidské mentalitě?
Берите одну часть одежды за другой и описывайте, что на них изменилось со времен Ваших родителей или прародителей.
Vem jeden kus oblečení po druhém a popiš na nich, jak se změnily od dob Tvých rodičů nebo prarodičů.
Приведите аналогичные примеры и к другим вещам или деятельностям (как изменилась музыка, жилье, работа, идеал женского и мужского тела).
Dávej stejné příklady i u dalších věcí nebo činností (jak se měnila hudba, bydlení, práce, ideál ženského a mužského těla atd.

 

česky english  SpeakOnline > Ruština online > Běžná témata > Móda a oblečení

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz