Mein gewöhnlicher Tag - Studium, Arbeit, Freizeit
Můj běžný den – studium, práce, volný čas

 

 

Otázky v sekci němčina online slouží online lektorům jen jako náměty pro vedení konverzace nebo doučování na dané téma. Není nutné, ani žádoucí se držet jejich přesného znění a pořadí, naopak. Každá otázka se dá rozvinout v delší rozhovor dle Vaší potřeby, přání, zájmu a jazykové úrovně.


1. Wie sieht Dein Alltag aus? Zähle auch Kleinigkeiten auf, die Du tust oder die man tut – das Kämmen, Anziehen (was?), Bettenmachen, Waschen, Zähneputzen, das Frühstück -Zubereiten, der Arbeitsweg usw., usw.
1. Jak vypadá Tvůj všední den? Vyjmenuj i maličkosti které děláš, nebo které se dělávají – česání, oblékání (co?), stlaní, mytí, čištění zubů, příprava snídaně, cesta do práce, atd. atd.
2. Wie sieht Dein Tag auf Arbeit/ in der Schule aus? Nenne auch Details.
2. Jak vypadá Tvůj den v práci/škole? Opět jmenuj i detaily.
3. Wie viel Zeit verbringst Du täglich mit dem Studium? Mit der Arbeit? Mit Vergnügen? Mit dem Sport?
3. Kolik času denně trávíš studiem? Prací? Zábavou? Sportem?
4. Wie vergnügst Du Dich? Welchen Sport treibst Du? Wie sieht z.B. Dein typisches Training/ typische Tätigkeit aus – zähle detailliert auf- was nimmst Du mit, wie läuft es ab?
4. Jak se bavíš? Co děláš za sport? Jak vypadá např. Tvůj typický trénink/činnost – vyjmenuj konkrétně – co si bereš s sebou, jak to probíhá?
5. Bist Du mit Deinem Tagesablauf zufrieden, oder würdest Du gerne etwas ändern?
5. Líbí se Ti jak vypadá Tvůj den, nebo bys ho radši trávil jinak?
6. Wie sieht Dein idealer Tag aus? Wann bist Du zufrieden?
6. Jak vypadá Tvůj ideální běžný den? Kdy jsi spokojený?
7. Wie sieht Dein schlechter Tag aus? Wann bist Du unzufrieden?
7. Jak vypadá Tvůj špatný den? Kdy nejsi spokojený?
8. Könntest Du mehr Tage nach Deiner Idealvorstellung leben? Warum tust Du es nicht?
8. Mohl bys trávit víc dnů podle svého ideálu? Proč to neděláš?
9. Machen Deine Bekannten oder Menschen in Deiner Umgebung etwas anderes zum Vergnügen als Du? Zähle die Tätigkeiten auf und nenne Deinen Standpunkt dazu?
9. Co jiného než Ty dělají pro zábavu Tví známí, nebo lidé kolem Tebe? Vyjmenuj činnosti, které dělají a Tvůj vztah k nim?
10. Welche Unterschiede gibt es im gewöhnlichen Leben zwischen Menschen auf dem Dorf und Menschen in der Stadt?
10. Jaké jsou rozdíly v běžném životě lidí na vesnici a ve městě?
11. Wie haben sich die Vergnügungsmöglichkeiten im Laufe der letzten hundert Jahre entwickelt? Was taten die Menschen früher und was tun sie jetzt?
11. Jak se vyvinula zábava za posledních sto let? Co dělali lidé dříve a dnes?
12. Wie unterscheidet sich der Alltag bei Menschen verschiedener sozialen Schichten? In verschiedenen Ländern - denken Sie sich Beispiele zum Vergleich aus.
12. Jak se liší běžný den lidí různých sociálních vrstev? V různých zemích – vymyslete si příklady pro srovnání.

česky english  SpeakOnline > Němčina online > Maturitní otázky > Mein gewöhnlicher Tag - Studium Arbeit Freizeit

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz