Medien
Média

 

 

Otázky v sekci němčina online slouží online lektorům jen jako náměty pro vedení konverzace nebo doučování na dané téma. Není nutné, ani žádoucí se držet jejich přesného znění a pořadí, naopak. Každá otázka se dá rozvinout v delší rozhovor dle Vaší potřeby, přání, zájmu a jazykové úrovně.

 

1. Welches Medium hast Du als letztes verfolgt und wie lange ist es her?
1. Jaké médium jsi sledoval naposledy a jak je to dlouho?
2. Woher bekommst Du Informationen?
2. Odkud bereš informace?
3. Was liest Du? Was hörst du dir an? Was verfolgst du beim Fernsehen? Wonach suchst Du im Internet?
3. Co čteš? Posloucháš? Sleduješ v televizi? Co hledáš na internetu?
4. Wie hat sich die Kommunikation in der Geschichte entwickelt? (von den Armeetrommlern bis zum Internet)
4. Jak se vyvíjela komunikace v historii? (od vojenských bubeníků až po internet)
5. Welche Arten der gedruckten Medien gibt es und welche Zukunft haben sie?
5. Jaké jsou druhy tištěných médií a jak vidíš jejich budoucnost?
6. Welche Fachrichtungen der menschlichen Tätigkeit sind eng an die Medien gebunden?
6. Jaké všechny obory lidské činnosti jsou úzce napojeny na média?
7. Was magst Du an der Presse? Am Radio? Am Fernsehen? Am Internet?
7. Co máš rád na tisku? Rádiu? Televizi? Internetu?
8. Was magst Du nicht an der Presse? Am Radio? Am Fernsehen? Am Internet?
8. Co nemáš rád na tisku? Rádiu? Televizi? Internetu?
9. Liest und verfolgst Du den Boulevard? Warum ist er Deiner Meinung nach so kommerziell erfolgreich?
9. Čteš a sleduješ bulvár? Proč myslíš, že je tak komerčně úspěšný?
10. Wie werden sich Deiner Meinung nach die einzelnen Medien weiter entwickeln?
10. Jak se budou podle Tebe jednotlivá média dále vyvíjet?

 

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz