Медиумы.
Média

 

 

Otázky v sekci ruština online slouží online lektorům jen jako náměty pro vedení konverzace nebo doučování na dané téma. Není nutné, ani žádoucí se držet jejich přesného znění a pořadí, naopak. Každá otázka se dá rozvinout v delší rozhovor dle Vaší potřeby, přání, zájmu a jazykové úrovně.

 

С помощью каких носителей вы в последний раз получили информацию, и как давно это произошло?
Jaké médium jsi sledoval naposledy a jak je to dlouho?
Откуда Вы получаете информацию?
Odkud bereš informace?
Что Вы читаете? Слушате? Смотрите по телевизору? Что Вы ищете в Интернете?
Co čteš? Posloucháš? Sleduješ v televizi? Co hledáš na internetu?
Как развивалась коммуникация в истории? (от военных барабаншиков до интернета)
Jak se vyvíjela komunikace v historii? (od vojenských bubeníků až po internet)
Какие существуют виды печатных носителей и как Вы видите их будущее?
Jaké jsou druhy tištěných médií a jak vidíš jejich budoucnost?
Какие сферы жизнедеятельности людей тесно связаны с медиумами?
Jaké všechny obory lidské činnosti jsou úzce napojeny na média?
Что Вам нравиться в прессе? Радио? Телевидении? Интернете?
Co máš rád na tisku? Rádiu? Televizi? Internetu?
Что Вам не нравиться в прессе? Радио? Телевидении? Интернете?
Co nemáš rád na tisku? Rádiu? Televizi? Internetu?
Читаете ли Вы и следите ли за светской хроникой? Как Вы думаете, почему она настолько коммерчески успешна?
Čteš a sleduješ bulvár? Proč myslíš, že je tak komerčně úspěšný?
Как по Вашему мнению будут дальше развиваться те или иные носители?
Jak se budou podle Tebe jednotlivá média dále vyvíjet?

 

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz