Média
Médias

 


Otázky v sekci francouzština online slouží online lektorům jen jako náměty pro vedení konverzace nebo doučování na dané téma. Není nutné, ani žádoucí se držet jejich přesného znění a pořadí, naopak. Každá otázka se dá rozvinout v delší rozhovor dle Vaší potřeby, přání, zájmu a jazykové úrovně.

1. Quel médium as-tu suivi la dernière fois ? Quand c'était ?
1. Jaké médium jsi sledoval naposledy a jak je to dlouho?
2. Où tu prends des informations ?
2. Odkud bereš informace?
3. Qu'est-ce que tu lis? Écoutes? Régardes à la télé? Qu'est-ce que tu cherches sur l'internet?
3. Co čteš? Posloucháš? Sleduješ v televizi? Co hledáš na internetu?
4. Comment la communication se développait dans l'histoire? (depuis les batteurs militaires jusqu'à l'internet)
4. Jak se vyvíjela komunikace v historii? (od vojenských bubeníků až po internet)
5. Quels types de médium imprimé existent? Et quel futur pour eux tu vois?
5. Jaké jsou druhy tištěných médií a jak vidíš jejich budoucnost?
6. Quels types de profession humaine sont étroitement connectés aux médias ?
6. Jaké všechny obory lidské činnosti jsou úzce napojeny na média?
7. Qu’est-ce tu aime bien à la presse ? Radio ? Télévision ? Internet ?
7. Co máš rád na tisku? Rádiu? Televizi? Internetu?
8. Tu lis et tu suit les journaux à scandale ? Pourqoui, d’après toi, ils ont commercialement autant de succès ?
9. Čteš a sleduješ bulvár? Proč myslíš, že je tak komerčně úspěšný?
9. Comment les médias vont se développer d’après toi ?
10. Jak se budou podle Tebe jednotlivá média dále vyvíjet?

 

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz