Media
Média

 

 

Otázky v sekci angličtina online slouží online lektorům jen jako náměty pro vedení konverzace nebo doučování na dané téma. Není nutné, ani žádoucí se držet jejich přesného znění a pořadí, naopak. Každá otázka se dá rozvinout v delší rozhovor dle Vaší potřeby, přání, zájmu a jazykové úrovně.

 

What media did you watch the last time and how long ago was it?
Jaké médium jsi sledoval naposledy a jak je to dlouho?
From where do you obtain information?
Odkud bereš informace?
What do you read?
Co čteš?
What do you listen to?
Posloucháš?
What do you watch on TV?
Sleduješ v televizi?
What do you look for on the internet?
Co hledáš na internetu?
How did communication evolve throughout history?
Jak se vyvíjela komunikace v historii?
(from army drummers to the internet).
(od vojenských bubeníků až po internet)
What are the types of printed media and how do you project their future?
Jaké jsou druhy tištěných médií a jak vidíš jejich budoucnost?
What are all the types of human activity that are closely connected to media?
Jaké všechny obory lidské činnosti jsou úzce napojeny na média?
What do you like regarding the press? Radio? TV? Internet?
Co máš rád na tisku? Rádiu? Televizi? Internetu?
What don’t you like regarding the press? Radio? TV? Internet?
Co nemáš rád na tisku? Rádiu? Televizi? Internetu?
Do you read about and follow „celebrity-watching“?
Čteš a sleduješ bulvár?
Why do you think that it is so commercially successful?
Proč myslíš, že je tak komerčně úspěšný?
How do you think that individual media will evolve next?
Jak se budou podle Tebe jednotlivá média dále vyvíjet?

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz