Living
Bydlení

 

 

 

Otázky v sekci angličtina online slouží online lektorům jen jako náměty pro vedení konverzace nebo doučování na dané téma. Není nutné, ani žádoucí se držet jejich přesného znění a pořadí, naopak. Každá otázka se dá rozvinout v delší rozhovor dle Vaší potřeby, přání, zájmu a jazykové úrovně.

 
Describe where you live
Popiš kde bydlíš?
Where would you like to live?
Kde bys chtěl bydlet?
Name rooms, appliances, furnishings.
Vyjmenuj místnosti, zařízení, vybavení.
What are the advantages of life in an apartment, in a house, in a rowhouse.
Jaké jsou výhody života v bytě, v domě, v řadovém domě.
Living in a village or in town?
Bydlení na vesnici nebo ve městě?
In the centre or in the outskirts?
V centru nebo na okraji?
Analyze advantages and disadvantages.
Rozeber výhody a nevýhody
Is it better to build a new house or to reconstruct?
Je lepší postavit si nový dům, nebo rekonstruovat?
Examples of people from around?
Příklady lidí z okolí?
What are all the the things that the owner of an apartment has to do and to pay?
Co všechno musí dělat a platit majitel bytu?
What does the owner of a house have to do and to pay for?
Co musí dělat a platit majitel domu?
Is it better to live in your own place or to rent?
Je lepší bydlet ve svém, nebo v podnájmu?
Would you take a loan for living expenses?
Vzal by sis na bydlení hypotéku?
How do people live around the world.
Jak bydlí lidé ve světě.
Compare a few cultures and countries.
Srovnej několik kultur a zemí.
For example CR, USA, India, Africa, northern countries.
Např. ČR, USA, Indii, Afriku, Severské země.

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz