Переговоры с потребителем
Jednání s odběratelem

 

 

Otázky v sekci ruština online slouží online lektorům jen jako náměty pro vedení konverzace nebo doučování na dané téma. Není nutné, ani žádoucí se držet jejich přesného znění a pořadí, naopak. Každá otázka se dá rozvinout v delší rozhovor dle Vaší potřeby, přání, zájmu a jazykové úrovně.


1. Начните встречу.
Zahajte schůzku
2. Вкратце представьте Ваш товар/службу/ проект
Představte v krátkosti Váš produkt/službu/projekt
3. Представьте себя или Ваше предприятие- Вашу историю и нынещнее положение ( юридическая форма, количество сотрудников, оборот, успехи итд.)
Představte sebe nebo Váš podnik – Vaši historii a současnost (právní forma, počty
zaměstnanců, obrat, úspěchy)
4.Как Вы представляете себе сотрудничество? Что ждете от партнера и что ему предлагаете?
Jak si představujete spolupráci? Co očekáváte od partnera a co mu nabízíte?
5. Опишите в деталях, как бы выглядело сотрудничество- можете рассмотреть варианты сотрудничества
Popište konkrétně, jak by spolupráce vypadala – můžete navrhnout varianty
a) в производстве ( потенциалы, гарантия качества)
po výrobní/produkční stránce (kapacity, záruky kvality)
b) в логистике ( сроки доставки, вместимость склада, гибкость изменений поставок)
po stránce logistické (dodací lhůty, skladovací kapacity, flexibilita změn v dodávkách)
c) в финансах (цены, доля, срок погашения)
po finanční stránce (ceny, podíly, lhůty splatnosti)
d) в отделе кадров
po stránce personální
e) в маркетинге
v oblasti marketingu
f) юридическое сотрудничество (договора, поручительства)
po stránce právní (smlouvy, záruky)
6. Попробуйте разыграть два варианта окончания встречи (успешный и неуспешный)
Vyzkoušejte si obě varianty ukončení schůzky (při úspěchu i neúspěchu)

 

 

  

česky english  SpeakOnline > Ruština online > Obchodní ruština > Jednání s odběratelem

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz