Переговоры с инвестором.
Jednání s investorem

 

 

Otázky v sekci ruština online slouží online lektorům jen jako náměty pro vedení konverzace nebo doučování na dané téma. Není nutné, ani žádoucí se držet jejich přesného znění a pořadí, naopak. Každá otázka se dá rozvinout v delší rozhovor dle Vaší potřeby, přání, zájmu a jazykové úrovně.


1.Начните встречу.
Zahajte schůzku
2. Вкратце представьте Ваш товар/службу/ проект
Představte v krátkosti Váš produkt/službu/projekt
3. Представьте себя или Ваше предприятие- Вашу историю и нынещнее положение ( юридическая форма, количество сотрудников, оборот, успехи итд.)
Představte sebe nebo Váš podnik – Vaši historii a současnost (právní forma, počty
zaměstnanců, obrat, úspěchy atd.)
4.Опишите рынок- конкуренция непосредственная и косвенная
Popište trh – konkurenci přímou i nepřímou
5.Насколько продумана Ваша маркетинговая стратегия?
Jak máte promyšlenou marketingovou strategii?
6. Как обеспечен персонал?
Jak je zajištěn personál?
7.Финансы- какие будут у Вас затраты изначально, какие расходы и доходы у Вас будут в период предпринимательства?
Finance – jaké budete mít náklady na počátku, jaké výnosy a náklady budete mít v průběhu
podnikání?
8. Какую сумму Вы расчитываете получить от инвестора? Что предлагаете со своей стороны? Что Вы планируете приобрести за это (эту сумму)?
Kolik požadujete od investora? Co za to nabízíte? Co za to pořídíte?
9. План действий-как Вы будете поступать?
Plán akce – jak budete postupovat?
10.SWOT-анализ-преимущества и недостатки, возможности и угрозы.
SWOT analýza – silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby
SWOT analyses – Strengths, weaknesses, opportunities and threats

 

česky english  SpeakOnline > Ruština online > Obchodní ruština > Jednání s investorem

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz