Food, cooking and restaurants
Jídlo, vaření a restaurace

 


Otázky v sekci angličtina online slouží online lektorům jen jako náměty pro vedení konverzace nebo doučování na dané téma. Není nutné, ani žádoucí se držet jejich přesného znění a pořadí, naopak. Každá otázka se dá rozvinout v delší rozhovor dle Vaší potřeby, přání, zájmu a jazykové úrovně.


What did you last eat?
Cos jedl naposledy?
Describe your day as far as food is concerned. Concretly. What do you eat and when?
Popiš Tvůj den, co se týče jídla. Konkrétně. Co kdy jíš?
What should you eat and why?
Co bys měl jíst a proč?
Do you think that you eat well?
Myslíš, že se stravuješ správně?
Analyze, be specific.
Rozveď, konkretizuj.
How in the last few years have the food habits changed in CR and why?
Jak se v posledních letech změnily stravovací návyky v ČR a proč?
Compare different national cuisines that you know.
Srovnej různé národní kuchyně, které znáš.
Play a dialogue between the host in a restaurant/coffee house and a waiter- from greeting until payment.
Sehrajte dialog hosta restaurace/kavárny a číšníka – od uvítání až po zaplacení.
Change your roles.
Vyměňte si role
Name kinds of food and drinks that you normally find on a menu.
Vyjmenuj druhy jídel, jídla a nápoje, které obyčejně najdeš na jídelním lístku.


Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz