Family
Rodina

 

Otázky v sekci angličtina online slouží online lektorům jen jako náměty pro vedení konverzace nebo doučování na dané téma. Není nutné, ani žádoucí se držet jejich přesného znění a pořadí, naopak. Každá otázka se dá rozvinout v delší rozhovor dle Vaší potřeby, přání, zájmu a jazykové úrovně. 


How many members does your family have?
Kolik členů má Tvá rodina?
Who belongs to your extended family? Name them (grandmothers, cousins, brother-in-law, son-in-law, daughter-in-law, father-in-law,etc).
Kdo patří do širší rodiny? Vyjmenuj je (babičky, sestřenice,bratranci, švagr, zeť, snacha, tchán atd.)
What are the problems of modern families?
Jaké jsou problémy současných rodin?
What influence do parents have on a child?
Jaký vliv mají rodiče na dítě?
Is their influence bigger than the one from their surroundings?
Je jejich vliv větší než vliv okolí? Friends? Kamarádů? Media? Médií?
Is nurture more important than nature? Give examples from your surroundings.
Je důležitější výchova, nebo genetika? Dej příklady ze svého okolí.
Is it OK for parents to use physical punishment?
Je v pořádku používání tělesných trestů rodiči?
How are male and female roles divided in your family?
Jak jsou u Vás rozděleny mužské a ženské role?
Compare them through the generations. Have they changed?
Srovnej je v generacích. Změnily se?
Have roles of men and women changed within society?
Změnily se role můžů a žen ve společnosti?
What is the function of family?
Jaká je funkce rodiny?
How has the function of family changed compared to the past? Why? Is it good?
Jak se změnila funkce rodiny oproti minulosti? Proč? Je to dobré?
Why are people getting divorced more now than in the past?
Proč se lidé rozvádějí více než dříve?
What would an ideal family look like?
Jak by vypadala ideální rodina?
Can a family really be ideal?
Je rodina vůbec ideální?
Would a different model be better?
Byl by lepší jiný model?
What do you say about registered partnerships?
Co říkáš registrovanému partnerství?
Would it be correct to let registered partners adopt children?
Bylo by správné nechat registrované partnery adoptovat děti??

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz