Die Tschechische Republik
Česká republika

 

     

 

Otázky v sekci němčina online slouží online lektorům jen jako náměty pro vedení konverzace nebo doučování na dané téma. Není nutné, ani žádoucí se držet jejich přesného znění a pořadí, naopak. Každá otázka se dá rozvinout v delší rozhovor dle Vaší potřeby, přání, zájmu a jazykové úrovně.

 

1. Wo in der ČR lebst Du? Wo gefällt es Dir am besten? Warum?
1. Kde v ČR žiješ? Kde se Ti líbí nejvíc? Proč?
2. Beschreibe die Landschaft und die Natur der ČR? Wo und in welcher Zone liegt sie?
2. Popiš krajinu a přírodu ČR? Kde leží a v jakém pásmu?
3. Wie viel Einwohner hat die ČR und nenne alle unsere Nachbarländer.
3. Kolik má ČR obyvatel a vyjmenuj naše sousedy ze všech stran.
4. Warum würdest Du einem Ausländer den Besuch der ČR empfehlen/ nicht empfehlen und welche Plätze würdest Du ihm empfehlen/ nicht empfehlen?
4. Proč bys doporučil/nedoporučil cizinci návštěvu ČR a jaká místa bys doporučil/nedoporučil?
5. Beschreibe kurz/ oder ausführlich die Geschichte der ČR in der letzten hundert Jahren – wann sie entstanden ist, durch welche Regime und Systeme sie in der Geschichte durchlaufen ist? (Österreich-Ungarn, 1. Republik, Protektorat, Kommunismus, freie ČSFR und ČR).
5. Popiš stručně/nebo obsáhle historii ČR v posledních sto letech – kdy vznikla, jakými režimy a systémy v historii prošla? (Rakousko-Uhersko, 1. republika, Protektorát, Komunismus, svobodné ČSFR a ČR.
6. Beschreibe die landwirtschaftliche Entwicklung der ČR in der letzten hundert Jahren – vergleiche mit den Nachbarländern und der Welt. (Weiterentwicklung der Industrie und des Handels, der Ökonomie) in unterschiedlichen Zeitabschnitten
6. Popiš hospodářský vývoj ČR v posledních sto letech – srovnej se sousedy a světem. (rozvoj průmyslu a obchodu, ekonomiky) v různých obdobích
7. Welches gesellschaftliches und politisches System haben wir heute? Beschreibe die Vor- und Nachteile. Vergleiche mit anderen Systemen in der Welt und in der Geschichte.
7. Jaký máme dnes společenský a politický systém? Popiš klady a zápory. Srovnej s jinými systémy ve světě a v historii.
8. Wie entwickelt ist unsere Ökonomie heute? Was können wir, was uns ernährt? Vergleiche uns mit anderen Ländern in verschiedenen Landwirtschaftsbereichen?
8. Jak je dnes rozvinuta naše ekonomika? Co umíme, co nás živí? Srovnej nás s jinými zeměmi v různých oborech hospodářství.
9. Erzähle über die tschechische Kultur und dem Sport. Was gefällt Dir und was gefällt Dir nicht?
9. Povídej o české kultuře a sportu. Co se Ti líbí a co se Ti nelíbí?
10. Welche Persönlichkeiten der tschechischen Geschichte und Gegenwart sind in der Welt am berühmtesten? (Politik, Kultur, Sport, Wissenschaft).
10. Jaké osobnosti české historie a současnosti jsou ve světě nejznámější? (Politika, kultura, sport, věda).
11. Welche schätzt Du am meisten? Nenne welche und sage warum. Erzähle von ihnen.
11. Koho si nejvíce ceníš Ty? Jmenuj některé a řekni proč. Povídej o nich.

 

česky english  SpeakOnline > Němčina online > Maturitní otázky > Die Tschechische Republik

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz