Die Mode und Kleidung
Móda a oblečení

 

 

Otázky v sekci němčina online slouží online lektorům jen jako náměty pro vedení konverzace nebo doučování na dané téma. Není nutné, ani žádoucí se držet jejich přesného znění a pořadí, naopak. Každá otázka se dá rozvinout v delší rozhovor dle Vaší potřeby, přání, zájmu a jazykové úrovně.

1. Was hast Du gerade an? Ist es modern?
1. Co máš právě na sobě? Je to moderní?
2. Kleidest Du Dich modern?
2. Oblékáš se moderně? Žiješ moderně? Co všechno podléhá módě? Dávej příklady.
3. Gebe Beispiele der Modetrends und der Modewellen in der Geschichte an. Konkrete Beispiele? Gehe die Geschichte eine Generation nach der Anderen durch. Was war „In“, Frisuren, Musik, Autos usw.
3. Dej příklady módních trendů a vln v historii. Konkrétní příklady? Vracej se v historii po generacích. Co se nosilo, účesy, hudba, auta atd.
4. Wo und wie entstehen neue Modewellen?
4. Kde a jak se rodí nové módní vlny?
5. Hast Du bemerkt, wie sich die neue Modewelle entwickelt? Wie sich mit der Zeit die Ansicht der Meisten zu dem ändert, was man anfangs als exzentrisch, oder sogar als gefährlich abweichend hielt? Was sagen diese Veränderungen über die Mentalität der Menschen aus?
5. Všiml sis, jak se nová módní vlna vyvíjí? Jak se časem mění přístup většiny k tomu, co bylo zpočátku vnímáno jako výstřelek, nebo dokonce nebezpečná úchylka? Co tyhle změny napovídají o lidské mentalitě?
6. Nehme ein Kleidungstück nach dem anderen, und beschreibe anhand deren, wie sie sich im Laufe der Zeiten Deiner Eltern oder Großeltern verändert haben.
6. Vem jeden kus oblečení po druhém a popiš na nich, jak se změnily od dob Tvých rodičů nebo prarodičů.
7. Gebe die gleichen Beispiele auch bei anderen Sachen oder Tätigkeiten an (wie hat sich die Musik verändert, das Wohnen, die Arbeit, das Ideal des weiblichen und männlichen Körpers usw.)
7. Dávej stejné příklady i u dalších věcí nebo činností (jak se měnila hudba, bydlení, práce, ideál ženského a mužského těla atd.)

 

česky english  SpeakOnline > Němčina online > Maturitní otázky > Die Mode und Kleidung

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz