Die Familie
Rodina

 

 

Otázky v sekci němčina online slouží online lektorům jen jako náměty pro vedení konverzace nebo doučování na dané téma. Není nutné, ani žádoucí se držet jejich přesného znění a pořadí, naopak. Každá otázka se dá rozvinout v delší rozhovor dle Vaší potřeby, přání, zájmu a jazykové úrovně. .


1. Aus wie vielen Personen besteht Deine Familie?
1. Kolik členů má Tvá rodina?
2. Wer gehört zu Deiner Verwandtschaft? Zähle sie auf (Großmütter, Cousinen, Cousins, Schwager, Schwiegertochter, Schwiegervater, usw.)
2. Kdo patří do širší rodiny? Vyjmenuj je (babičky, sestřenice,bratranci, švagr, zeť, snacha, tchán atd.)
3. Welche sind die Probleme der heutigen Familien?
3. Jaké jsou problémy současných rodin?
4. Welchen Einfluss haben die Eltern auf ihr Kind? Ist ihr Einfluss größer als der deren Umgebung? Der Freunde? Der Medien? Ist die Erziehung oder die Genetik wichtiger? Nenne Beispiele aus deiner Umgebung. Findest Du es in Ordnung, wenn die Eltern die handtätigen Bestrafung anwenden?
4. Jaký vliv mají rodiče na dítě? Je jejich vliv větší než vliv okolí? Kamarádů? Médií? Je důležitější výchova, nebo genetika? Dej příklady ze svého okolí. Je v pořádku používání tělesných trestů rodiči?
5. Wie sind bei euch die Männer- und Frauenrollen aufgeteilt? Vergleiche sie in den Generationen. Haben sie sich verändert?
5. Jak jsou u Vás rozděleny mužské a ženské role? Srovnej je v generacích. Změnily se?
6. Haben sich die Rollen der Männer und Frauen in der Gesellschaft verändert?
6. Změnily se role můžů a žen ve společnosti?
7. Welche Funktion hat eine Familie? Wie hat sich die Funktion der Familie gegenüber der Vergangenheit verändert? Warum? Ist das gut so?
7. Jaká je funkce rodiny? Jak se změnila funkce rodiny oproti minulosti? Proč? Je to dobré?
8. Warum lassen sich heutzutage Ehepaare öfter scheiden als früher?
8. Proč se lidé rozvádějí více než dříve?
9. Wie würde eine ideale Familie aussehen? Kann eine Familie überhaupt ideal sein? Wäre ein anderes Modell vielleicht besser?
10. Jak by vypadala ideální rodina? Je rodina vůbec ideální? Byl by lepší jiný model?
10. Was hältst Du von einer registrierten Partnerschaft?
11. Co říkáš registrovanému partnerství?
11. Wäre es richtig, den registrierten Partnern eine Adoption zu ermöglichen?
12. Bylo by správné nechat registrované partnery adoptovat děti?

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz