Das Wohnen
Bydlení

 

 

Otázky v sekci němčina online slouží online lektorům jen jako náměty pro vedení konverzace nebo doučování na dané téma. Není nutné, ani žádoucí se držet jejich přesného znění a pořadí, naopak. Každá otázka se dá rozvinout v delší rozhovor dle Vaší potřeby, přání, zájmu a jazykové úrovně.

 

1. Beschreibe, wo Du wohnst? Wo würdest Du gern wohnen? Zähle die Räume, Einrichtung, Ausstattung auf.
1. Popiš kde bydlíš? Kde bys chtěl bydlet? Vyjmenuj místnosti, zařízení, vybavení.
2. Welche Vorteile gibt es beim Leben in einer Wohnung, einem Haus, einem Reihenhaus.
2. Jaké jsou výhody života v bytě, v domě, v řadovém domě.
3. Wohnen auf dem Dort oder in der Stadt? Im Zentrum oder am Stadtrand? Analysiere Vor- und Nachteile.
3. Bydlení na vesnici nebo ve městě? V centru nebo na okraji? Rozeber výhody a nevýhody
4. Ist es besser, ein neues Haus zu bauen, oder zu rekonstruieren? Beispiele der Menschen in deiner Umgebung?
4. Je lepší postavit si nový dům, nebo rekonstruovat? Příklady lidí z okolí?
5. Was alles muss der Wohnungseigentümer machen und bezahlen? Was muss der Hauseigentümer machen und bezahlen?
5. Co všechno musí dělat a platit majitel bytu? Co musí dělat a platit majitel domu?
6. Ist es besser in eigenen vier Wänden oder zur Miete zu wohnen? Würdest Du für ein Eigenheim ein Darlehen aufnehmen.
6. Je lepší bydlet ve svém, nebo v podnájmu? Vzal by sis na bydlení hypotéku?
7. Wie wohnen andere Menschen auf der Welt. Vergleiche mehrere Kulturen und Länder. Zum Beispiel Tschechien, USA, Indien, Afrika, nordischen Ländern.
7. Jak bydlí lidé ve světě. Srovnej několik kultur a zemí. Např. ČR, USA, Indii, Afriku, Severské země.

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz