Das Wetter, die Umwelt
Počasí, životní prostředí

 

     

 

Otázky v sekci němčina online slouží online lektorům jen jako náměty pro vedení konverzace nebo doučování na dané téma. Není nutné, ani žádoucí se držet jejich přesného znění a pořadí, naopak. Každá otázka se dá rozvinout v delší rozhovor dle Vaší potřeby, přání, zájmu a jazykové úrovně.


1. Wie ist das Wetter heute?
1. Jaké je dnes počasí?
2. Nenne alle Wettervarianten, was die Temperatur, Bewölkung, den Wind und Regen angeht.
2. Vyjmenuj všechny možnosti počasí co se týče teplot, oblačnosti, větru a deště.
3. In welcher Klimazone liegt ČR? Welche Vor- und Nachteile ergeben sich daraus. Vergleiche unser Klima mit anderen Ländern.
3. V jaké klimatické zóně leží ČR? Co to má za výhody, nevýhody. Srovnej naše klima s jinými zeměmi.
4. Im welchen Klima würdest Du am liebsten leben?
4. V jakém klimatu bys žil nejraději?
5. Wie beeinflussen wir unsere Umwelt? Wie beeinflusst insbesondere Du sie?
5. Jak působíme na životní prostředí? Jak Ty konkrétně na něj působíš?
6. Wie haben sich unsere Landschaft und die Erde im letzten Jahrhundert verändert?
6. Jak se změnila naše krajina a země v posledním století?
7. Was ist der Treibhauseffekt?
7. Co je to skleníkový efekt?
8. Was versteht man unter dem Begriff „globale Erwärmung“ und welche Meinung hast Du zu den Streitigkeiten über deren Ursachen und Folgen?
8. Co je globální oteplování a jaký je Tvůj názor na spory o jeho příčiny a důsledky?
9. Welche sind die Energiequellen und welche sind die alternativen Energiequellen?
9. Jaké jsou zdroje energie a jaké jsou alternativní zdroje energie?
10. Was hältst Du von den jeweiligen Energiequellen? Vergleiche deren Effektivität, Ökologiestand, Sicherheit.
10. Jaký je Tvůj názor na jednotlivé zdroje energie? Srovnej jejich efektivitu, ekologičnost, bezpečnost.
11. Wie wird sich nach Deiner Meinung das Klima entwickeln und wie wird sich das Verhalten der Menschheit zu dem Klima entwickeln? Wie würdest Du vorgehen?
11. Jak se bude podle Tebe klima vyvíjet a jak se bude vyvíjet přístup lidstva k němu? Jak bys postupoval Ty?
12. Kannst Du etwas für die Umwelt tun? Wenn ja- wirst du es tun?
12. Můžeš dělat něco pro životní prostředí? Pokud ano - uděláš to?

 

česky english  SpeakOnline > Němčina online > Maturitní otázky > Das Wetter und Umwelt

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz