Das Essen, Kochen und Restaurant
Jídlo, vaření a restaurace

 

 

Otázky v sekci němčina online slouží online lektorům jen jako náměty pro vedení konverzace nebo doučování na dané téma. Není nutné, ani žádoucí se držet jejich přesného znění a pořadí, naopak. Každá otázka se dá rozvinout v delší rozhovor dle Vaší potřeby, přání, zájmu a jazykové úrovně.


1. Was hast Du zuletzt gegessen? Beschreibe Deinen Tag, was das Essen betrifft. Konkret. Was isst Du? Und Wann?
1. Cos jedl naposledy? Popiš Tvůj den, co se týče jídla. Konkrétně. Co kdy jíš?
2. Was solltest Du essen und warum? Denkst Du, dass du Dich richtig ernährst? Führe es konkret aus.
2. Co bys měl jíst a proč? Myslíš, že se stravuješ správně? Rozveď, konkretizuj.
3. Wie haben sich in den letzten Jahren die Essgewohnheiten in ČR verändert und warum?
3. Jak se v posledních letech změnily stravovací návyky v ČR a proč?
4. Vergleiche verschiedene Nationalküchen, die Du kennst.
4. Srovnej různé národní kuchyně, které znáš.
5. Ahmt einen Dialog zwischen dem Gast eines Restaurants/ Cafés und dem Kellner nach – von der Begrüßung bis zum Bezahlen.
5. Sehrajte dialog hosta restaurace/kavárny a číšníka – od uvítání až po zaplacení.
6. Wechselt die Rollen
6. Vyměňte si role
7. Zähle verschieden Gerichte auf; Gerichte und Getränke, die Du gewöhnlich auf der Speisekarte findest.
7. Vyjmenuj druhy jídel, jídla a nápoje, které obyčejně najdeš na jídelním lístku.
 

česky english  SpeakOnline > Němčina online > Maturitní otázky > Das Essen, Kochen und Restaurant

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz