Cestování a dovolená
Voyage et vacances

 

  

 

Otázky v sekci francouzština online slouží online lektorům jen jako náměty pro vedení konverzace nebo doučování na dané téma. Není nutné, ani žádoucí se držet jejich přesného znění a pořadí, naopak. Každá otázka se dá rozvinout v delší rozhovor dle Vaší potřeby, přání, zájmu a jazykové úrovně.

1. Où et comment tu voyages le plus souvent ? Où et comment tu voyages de préférence ?
1. Kam a jak cestuješ nejčastěji? Kam a jak cestuješ nejradši?
2. Quels d’autres types de voyage il existe ? Quelles sont leurs avantages et désavantages ?
2. Jaké jsou další způsoby cestování? Jaké jsou jejich výhody a nevýhody?
3. Choisis un type de voyage et décris comment il se déroule ? Concrètement – qu’est-ce que tu dois faire avant le voyage ? Où et comment tu trouves des infomations ? Comment tu fait la réservation ? Comment tu paies ? Qu’est-ce qui t’attend pendant le voyage ?
3. Vyber si způsob cestování a popiš, jak probíhá? Konkrétně – co musíš před cestou udělat? Kde a jak najdeš informace? Jak objednáš? Jak zaplatíš? Co Tě čeká na cestě?
4. Essaie de faire une réservation de vol/billet chez le lecteur et ensuite l’annule.
4. Vyzkoušej si u lektora objednávku letenky/lístku a pak ji zase stornuj.
5. Pour s’entraîner demande au lecteur de l’information d’une correspondance.
5. Cvičně se zeptej lektora na infomace ohledně nějakého spoje.
6. Décris au lecteur le voyage de chez lui vers chez toi ou dans ton travail. Concrètement, comme à un enfant.
6. Popiš lektorovi jak by se dostal od něj k Tobě domů nebo do práce. Konkrétně, jako malému dítěti.
7. Décris ta meilleur et la pire chose vécue pendant ton voyage
7. Popiš svůj nejlepší a nejhorší zážitek z cestování.


 

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz