Logement
Bydlení

 

 

Otázky v sekci francouzština online slouží online lektorům jen jako náměty pro vedení konverzace nebo doučování na dané téma. Není nutné, ani žádoucí se držet jejich přesného znění a pořadí, naopak. Každá otázka se dá rozvinout v delší rozhovor dle Vaší potřeby, přání, zájmu a jazykové úrovně

 

1. Où habitez-vous, en ville ou à la campagne, dans une maison ou dans un appartement? Combien de pièces avez-vous? Lesquelles? Comment avez-vous aménagé votre logement?
Kde bydlíte, ve městě nebo na venkově, v domě nebo v bytě? Kolik máte místností a jaké? Jak jste si zařídili váš byt?
2. Quels sont les avantages et les inconvénients d´habiter dans un immeuble ou dans une maison? Qu´est-ce que vous préférez?
Jaké jsou výhody a nevýhody bydlení v paneláku nebo v domě? Čemu dáváte přednost?
3. Quels sont les avantages et les inconvénients d´habiter au centre de la ville ou en banlieu? Qu´est-ce que vous préférez? Habitez-vous loin du centre ville?
Jaké jsou výhody a nevýhody bydlení v centru města nebo na předměstí? Čemu dáváte přednost? Bydlíte daleko od centra?
4. Qu´est-ce qui est plus avantageux, construire une nouvelle maison ou faire reconstruire une vieille maison? Que diriez –vous d´après vos expériences ou celles de vos amis/membres de votre famille?
Co je výhodnější? Postavit si nový dům nebo zrekonstruovat starý? Jaké jsou vaše zkušenosti nebo zkušenosti vašich přátel/ členů rodinu apod.?
5. Qu´est-ce que vous préférez: louer un apartemant ou l´acheter? Comptez-vous emprunter de l´argent pour financer votre logement (un crédit, une hypothèque)?
Čemu dáváte přednost: pronajmutí bytu nebo jeho koupi? Počítáte s tím, že byste si na financování svého bydlení půjčili peníze (úvěr, hypotéka)?
6. Quels sont les frais financiers et les obligations d´un propriétaire et d´un locataire? Quels sont les frais d´un propriétaire d´une maison et d´un propriétaire d´un appartement?
Jaké jsou finanční náklady a povinnosti majitele a nájemce? Jaké jsou náklady majitele domu a majitele bytu?
7. Décrivez les différents types d´habitations dans le monde. Comment sont les logements des gens aux États-Unis, en Europe, en Asie (par ex. en Inde, au Japon, en Chine), en Afrique?
Popiš různé způsoby bydlení ve světě. Jak bydlí lidé ve Spojených státech, v Evropě, v Asii (např. v Indii, Japonsku, Číně), v Africe?
 

 

 

 

Příbuzné odkazy: VUONS.net * uLIVE.cz * Video-Konference.cz